Henan Dafang Heavy Machine Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $27,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Fous on industry Crane

 

Steel mill Crane

 

Hydropower Crane

 

Paper mill Crane

 

Waste handling Crane

 

 

Recommend products

Gantry crane
Overhead crane
Jib Crane
Electric Hoist
1.700,00 US$ - 5.800,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.200,00 US$ - 5.600,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.300,00 US$ - 5.100,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.500,00 US$ - 5.800,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
1.200,00 US$ - 5.600,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
2.100,00 US$ - 6.200,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)

Dafang Crane
Loading
Grace Liu
Loading
Nancy Li
Loading
Alice Yan
Loading